Outplacement plus projektansættelse

Skal du snart føre en fyringsrunde i din organisation ud i praksis, eller er du som personaleansvarlig måske tvunget til at opsige en enkelt medarbejder? En eller anden dag får du eventuelt brug for at opsige en medarbejder. Men, hvordan foregår det? Her kommer projektansættelse og outplacement til syne. Dette går for sig ved, at de hjælper dig og den fyrede kollega igennem hele forløbet. Der kan ofte være flere bevæggrunde for, at man som arbejdsgiver må fyre nogle af sine ansatte. Som daglig leder i en middelstor virksomheds økonomiafdeling, kom jeg for et halvt år siden i den svære situation at være tvunget til at opsige fire medarbejdere i min stab. Dengang opsigelserne blev vedtaget, besluttede vi os for at investere i outplacement & projektansættelse til de medarbejdere, som fik en fyreseddel. På denne måde fik vi nemlig en mulighed for at give dem mod på at søge videre i deres karriere.

Masser af firmaer ønsker at sikre, at de opsagte ansatte kan få de mest favorable vilkår for hurtigst muligt at komme til næste trin i deres professionelle liv og i privatlivet. Desuden har investeringen i outplacement & projektansættelse for de medarbejdere, som blev opsagt medvirket til, at de andre ansatte i afdelingen nemmere har tilpasset sig de mange forandringer i kølvandet på nedskæringerne. Outplacementforløbene udviklede sig som følge heraf til at være en vej til at udvise en social ansvarsfølelse såvel som skabe en optimal afvikling i en særdeles besværlig situation. Den opsagte medarbejder på arbejdspladsen får vejledning fra en dygtig sparringspartner og konsulent under hele outplacementforløbet. Hvis man investerer i en rådgiver med kompetence indenfor professionel outplacement og projektansættelse, får man mulighed for at hjælpe i stedet for. Konsulenten har dertil bidraget med en professionel sparring, der har hjulpet den enkelte medarbejder til at afdække deres personlige kompetencer og fremtidige karrieremuligheder.