Outplacement forløb efter en opsigelse indikerer socialt ansvar

For ikke så lang tid siden befandt jeg mig som personaleansvarlig for en HR-afdeling i den pressede situation at være nødsaget til at afskedige fem af mine medarbejdere. Da afskedigelserne blev vedtaget, tog vi også en beslutning om at tilbyde et såkaldt outplacement forløb for de medarbejdere, der fik en fyreseddel. På den måde havde vi nemlig muligheden for at hjælpe dem videre i karrieren. Det var vi enige om, at vi var forpligtiget til at gøre, eftersom vi overhovedet ikke var utilfredse med det arbejde, som de gjorde. På grund af krisen var vi i virksomheden imidlertid nødsaget til at skære i budgettet.

En af helt store fordele ved at give vores afskedigede medarbejdere et outplacement forløb ved en ekstern partner har uden tvivl været, at vi selv i tiden efter, at afskedigelserne er blevet meldt ud, har haft nogle flittige og tilfredse medarbejdere. Dertil har outplacement forløbene for de medarbejdere, som fik en opsigelse medvirket til, at afdelingens øvrige medarbejdere har haft hurtigere ved at acceptere forandringerne ifm. afskedigelserne. Outplacement viste sig af den årsag at være en metode til at udtrykke en social ansvarsfølelse og sikre en positiv stemning i en yderst vanskelig proces.

For de berørte medarbejdere har deres outplacement også været en enorm hjælp. Undervejs i hele opsigelsesperioden har de nemlig haft en fast tilknyttet outplacement konsulent fra et vikarbureau der blandt andet har vejledt dem om at lave målrettede jobansøgninger såvel som kronologisk eller funktionsopdelt CV til udvalgte jobs. Konsulenten har også givet en gennemslagskraftig sparring, der har givet de ansatte den nødvendige hjælp til at afdække deres kompetencer og potentielle jobmuligheder. Derfor har de berørte ansatte fået mod på at søge nye jobs.

Er du i gang med at føre en fyringsrunde i din organisation ud i praksis, eller er du måske tvunget til at afskedige en ansat? Uanset baggrunden for opsigelserne og størrelsesordenen for en eventuel fyringsrunde, er outplacement for den eller de afskedigede medarbejdere en god investering for både firmaet og medarbejderne. Med baggrund i den gode oplevelse fra min arbejdsplads, vil jeg derfor anbefale, at man som udgangspunkt vælger at investere i outplacement forløb, såfremt man opsiger personale.

Er du i stedet selv blevet opsagt, og oplever du, at det er svært at bevare overblikket over, hvordan du kan få et andet arbejde? Så vil jeg også råde dig til at tænke over muligheden for, at organisationen hjælper dig videre i dit arbejdsliv ved at give dig et rådgivningsforløb med en outplacement konsulent. I denne situation kan din tillidsmand i de fleste tilfælde give dig en hjælpende hånd med at få tilføjet et outplacement forløb i din opsigelse. På den måde kan du nemlig få et fordelagtigt udgangspunkt for at bruge afskedigelsen på en konstruktiv måde og til at sætte nye ambitioner for din karriere.