Næste move som arbejdsløs nyuddannet: Jeg har tilmeldt mig et vikarbureau Kolding, hvor jeg har min hverdag.

Undertegnede har været nyuddannet og jobsøgende i snart 1 år, og jeg må gøre noget andet. På den baggrund har jeg tilmeldt mig i vikarbureau Kolding {www.temp-team.dk/default.aspx?GroupID=GROUP167&ID=81}. Jeg har læst statskundskab, men der er hård konkurrence, og jeg har kun lidt relevant på cv’et. Det kan være, at jobs via et vikarbureau er vejen til, at jeg kan skrive flere kompetencer på CV’et og som supplement får kolleger at stå op til om morgenen. Det er selvfølgelig lækkert ikke at skulle ud af døren på kolde morgene, men jeg savner det at komme ud og udføre en opgave.

Min kære veninde er registreret hos Vikarbureau Viborg {www.temp-team.dk/default.aspx?GroupID=GROUP171&ID=81}, og hun har endvidere været sendt ud gennem Vikarbureau Aalborg {www.temp-team.dk/default.aspx?GroupID=GROUP6&ID=81}. Hun har har betroet mig, at hun især kom ud på steder, når de ansatte var syge, skulle på ferie eller på barsel. Det ville være rart med sådan en barselstjans, hvor jeg jo kan være hos samme sted i længere tid.

Nu har jeg så meldt mig, og så dukker alle overvejelserne op: Hvor mon jeg kommer hen? Mon det er nok at være registreret hos ét vikarbureau? Hvor lang tid går der, inden at de ringer? Hvad kommer jeg til at tjene i timen? Og vil jeg kunne lide at være vikar?

Får jeg derimod flere små jobs af måske nogle ugers varighed er jeg lidt nervøs for, hvordan jeg klarer det med at være ukendt og komme ind uden at kende virksomheden. Du når vel ikke rigtig at kende navnene på de ansatte, før du slutter igen. Derimod kommer jeg til at opleve rigtig mange forskellige steder, og det kan være, at de bliver glade for mig et sted, så jeg bliver inviteret til at blive. Det ville da være fedt…